facebook

fotogalerie

Z důvodu platnosti zákona o ochraně osobních údajů (GDPR) od 25.5.2018
je nutno pro zobrazení fotografií, vložit heslo:
 


 
Pro zjištění hesla kontaktujte emailem Ilonu
nebo pošlete podepsanou SMS na telefon 602 645 812 (webmaster)